Hệ thống coppy page
Chuyển chử thường thành in HOA
Chuyển chử HOA thành in thường
text-shadow: 2px 0 0 #fff, -2px 0 0 #fff, 0 2px 0 #fff, 0 -2px 0 #fff, 1px 1px #fff, -1px -1px 0 #fff, 1px -1px 0 #fff, -1px 1px 0 #fff;
div.br_timkiem input::-webkit-input-placeholder { /* Chrome/Opera/Safari */ color: #ffffff; } div.br_timkiem input::-moz-placeholder { /* Firefox 19+ */ color: #ffffff; } div.br_timkiem input:-ms-input-placeholder { /* IE 10+ */ color: #ffffff; } div.br_timkiem input:-moz-placeholder { /* Firefox 18- */ color: #ffffff; }
Add class khi cuộn trang
Set Chiều cao bằng nhau